Thursday 11 November 2021

ಆಮಂತ್ರಣ: ನವೆಂಬರ 21, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಘಂಟೆಗೆ: ಯಕ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ 04: ಗದಾಪರ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾವಲೋಕನ - ಶ್ರೀ ಹಂ ಪಾ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ; ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೋಣಿಮನೆ

 


ಜೂಮ್‌ ವೇದಿಕೆ ಕೊಂಡಿ: https://us02web.zoom.us/j/81418054870

ಫೇಸ್ಬುಕ್‌ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕೊಂಡಿ: https://www.facebook.com/yakshavahiniprathistana


ಬನ್ನಿ!


No comments:

Post a Comment