Saturday 21 August 2021

ಆಮಂತ್ರಣ: ಯಕ್ಷಶೋಧಸಾರ-೦೧: “ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೆಲೆಗಳು”

 

ಆಮಂತ್ರಣ:


ಯಕ್ಷವಾಹಿನಿ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಯಕ್ಷದೀವಿಗೆ (ರಿ) ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ

ಯಕ್ಷಶೋಧಸಾರ (ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನಾ ಸರಣಿ)


ಯಕ್ಷಶೋಧಸಾರ-೦೧: “ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೆಲೆಗಳು” 

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು: ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥದಾರಿಗಳು


ಸರಣಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರೊ. ಎಮ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಾಮಗ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಕ್ಷವಾಹಿನಿ (ರಿ)

ನಿರ್ವಹಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಪಟ್ರಮೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಕ್ಷದೀವಿಗೆ (ರಿ), ತುಮಕೂರು


ದಿನಾಂಕ ಶನಿವಾರ 21-08-2021 ಸಂಜೆ 6.00ರಿಂದ  7.30ರ ತನಕ


ಜ್ಹೂಮ್‌ ವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಡಿ: 

https://us02web.zoom.us/j/86409287392?pwd=eEN1NHk5eGlCYVhMRnQxMjlqVjVZdz09


ಫೇಸ್ಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012390542277

No comments:

Post a Comment